xhud.sirjorj.com/xwing.cgi/costs2built: 2019.11.22 14:01:49

Launch Wave 2 January 2019 Upsilon Nerf Wave 3 July 2019 Wave 5 Huge Ships
Announced: 2018/07/27 Announced: 2018/11/29 Announced: 2019/01/28 Announced: 2019/02/28 Announced: 2019/03/20 Announced: 2019/06/25 Announced: 2019/09/10 Announced: 2019/10/28
Effective: 2018/08/13 Effective: 2018/12/13 Effective: 2019/01/28 Effective: 2019/02/28 Effective: 2019/03/21 Effective: 2019/07/10 Effective: 2019/09/13 Effective: 2019/11/08
i uIG-88A No 70 ESCCBImt No 70 ESCCBImt No 68 ESCCBImt No 68 ESCCBImt No 68 ESCCBImt No 68 ESCCBImt No 68 ESCCBImt No 68 ESCCBImt uIG-88A i
uIG-88B No 70 ESCCBImt No 70 ESCCBImt No 65 ESCCBImt No 65 ESCCBImt No 65 ESCCBImt No 64 ESCCBImt No 64 ESCCBImt No 64 ESCCBImt uIG-88B
uIG-88C No 70 ESCCBImt No 70 ESCCBImt No 66 ESCCBImt No 66 ESCCBImt No 66 ESCCBImt No 65 ESCCBImt No 65 ESCCBImt No 65 ESCCBImt uIG-88C
uIG-88D No 70 ESCCBImt No 70 ESCCBImt No 65 ESCCBImt No 65 ESCCBImt No 65 ESCCBImt No 64 ESCCBImt No 64 ESCCBImt No 64 ESCCBImt uIG-88D
& uMajor Vynder No 41 ESPMmn No 41 ESPMmn No 39 ESPMmn No 39 ESPMmn No 39 ESPMmn No 41 ESPMmn No 41 ESPMmn No 41 ESPMmn uMajor Vynder &
uLieutenant Karsabi No 39 ESPMmn No 39 ESPMmn No 37 ESPMmn No 37 ESPMmn No 37 ESPMmn No 37 ESPMmn No 37 ESPMmn No 37 ESPMmn uLieutenant Karsabi
Rho Squadron Pilot No 37 ESPMmn No 37 ESPMmn No 35 ESPMmn No 35 ESPMmn No 35 ESPMmn No 35 ESPMmn No 35 ESPMmn No 35 ESPMmn Rho Squadron Pilot
Nu Squadron Pilot No 35 SPMmn No 35 SPMmn No 32 SPMmn No 32 SPMmn No 32 SPMmn No 32 SPMmn No 32 SPMmn No 32 SPMmn Nu Squadron Pilot
c uNorra Wexley No 55 EPWYAm No 55 EPWYAm No 55 EPWYAm No 55 EPWYAm No 55 EPWYAm No 55 EPWYAm No 55 EPWYAm No 55 EPWYAm uNorra Wexley c
uGarven Dreis No 51 EPWYAm No 51 EPWYAm No 51 EPWYAm No 51 EPWYAm No 51 EPWYAm No 49 EPWYAm No 49 EPWYAm No 49 EPWYAm uGarven Dreis
uShara Bey No 53 EPWYAm No 53 EPWYAm No 53 EPWYAm No 53 EPWYAm No 53 EPWYAm No 50 EPWYAm No 50 EPWYAm No 50 EPWYAm uShara Bey
uIbtisam No 50 EPWYAm No 50 EPWYAm No 50 EPWYAm No 50 EPWYAm No 50 EPWYAm No 48 EPWYAm No 48 EPWYAm No 48 EPWYAm uIbtisam
u"Odd Ball" Yes 55 EPAWYm Yes 52 EPAWYm Yes 52 EPAWYm Yes 52 EPAWYm u"Odd Ball"
u"Wolffe" Yes 51 EPAWYm Yes 50 EPAWYm Yes 50 EPAWYm Yes 50 EPAWYm u"Wolffe"
u"Jag" Yes 49 PAWYm Yes 48 PAWYm Yes 48 PAWYm Yes 48 PAWYm u"Jag"
u"Sinker" Yes 54 PAWYm Yes 54 PAWYm Yes 54 PAWYm Yes 54 PAWYm u"Sinker"
Squad Seven Veteran Yes 47 EPAWYm Yes 46 EPAWYm Yes 46 EPAWYm Yes 46 EPAWYm Squad Seven Veteran
104th Battalion Pilot Yes 42 PAWYm Yes 42 PAWYm Yes 42 PAWYm Yes 42 PAWYm 104th Battalion Pilot
b uBraylen Stramm No 50 ESCCPm No 50 ESCCPm No 47 ESCCPm No 47 ESCCPm Yes 47 ESCCPm Yes 51 ESCCPm Yes 51 ESCCPm Yes 51 ESCCPm uBraylen Stramm b
uTen Numb No 50 ESCCPm No 50 ESCCPm No 46 ESCCPm No 46 ESCCPm Yes 46 ESCCPm Yes 48 ESCCPm Yes 48 ESCCPm Yes 48 ESCCPm uTen Numb
Blade Squadron Veteran No 44 ESCCPm No 44 ESCCPm No 43 ESCCPm No 43 ESCCPm Yes 43 ESCCPm Yes 43 ESCCPm Yes 43 ESCCPm Yes 43 ESCCPm Blade Squadron Veteran
Blue Squadron Pilot No 42 SCCPm No 42 SCCPm No 41 SCCPm No 41 SCCPm Yes 41 SCCPm Yes 41 SCCPm Yes 41 SCCPm Yes 41 SCCPm Blue Squadron Pilot
uGina Moonsong uGina Moonsong
g uHera Syndulla No 39 EUWmt No 39 EUWmt No 39 EUWmt No 39 EUWmt No 39 EUWmt No 39 EUWmt No 39 EUWmt No 39 EUWmt uHera Syndulla g
uEzra Bridger No 41 FUWmt No 41 FUWmt No 41 FUWmt No 41 FUWmt No 41 FUWmt No 41 FUWmt No 41 FUWmt No 41 FUWmt uEzra Bridger
uSabine Wren No 38 EUWmt No 38 EUWmt No 42 EUWmt No 42 EUWmt No 42 EUWmt No 42 EUWmt No 42 EUWmt No 42 EUWmt uSabine Wren
u"Zeb" Orrelios No 34 UWmt No 34 UWmt No 34 UWmt No 34 UWmt No 34 UWmt No 34 UWmt No 34 UWmt No 34 UWmt u"Zeb" Orrelios
@ uWullffwarro No 56 EWWm No 56 EWWm No 56 EWWm No 56 EWWm No 56 EWWm No 56 EWWm No 56 EWWm No 56 EWWm uWullffwarro @
uLowhhrick No 52 EWWm No 52 EWWm No 52 EWWm No 52 EWWm No 52 EWWm No 52 EWWm No 52 EWWm No 52 EWWm uLowhhrick
Kashyyyk Defender No 46 WWm No 46 WWm No 46 WWm No 46 WWm No 46 WWm No 46 WWm No 46 WWm No 46 WWm Kashyyyk Defender
[ uGeneral Grievous Yes 47 EZtm Yes 44 EZtm Yes 44 EZtm Yes 44 EZtm uGeneral Grievous [
Skakoan Ace Yes 41 EZtm Yes 41 EZtm Yes 41 EZtm Yes 41 EZtm Skakoan Ace
uWat Tambor Yes 43 EZtm Yes 42 EZtm Yes 42 EZtm Yes 42 EZtm uWat Tambor
uCaptain Sear Yes 39 Ztm Yes 39 Ztm Yes 39 Ztm Yes 39 Ztm uCaptain Sear
Feethan Ottraw Autopilot Yes 37 Ztm Yes 36 Ztm Yes 36 Ztm Yes 36 Ztm Feethan Ottraw Autopilot
y uNorra Wexley No 43 EUPYABm Yes 43 EUPYABm Yes 41 EUPYABm Yes 41 EUPYABm Yes 41 EUPYABm Yes 41 EUPYABm Yes 41 EUPYABm Yes 41 EUPYABm uNorra Wexley y
u"Dutch" Vander No 42 EUPYABm Yes 42 EUPYABm Yes 39 EUPYABm Yes 39 EUPYABm Yes 39 EUPYABm Yes 40 EUPYABm Yes 40 EUPYABm Yes 40 EUPYABm u"Dutch" Vander
uHorton Salm No 38 EUPYABm Yes 38 EUPYABm Yes 37 EUPYABm Yes 37 EUPYABm Yes 37 EUPYABm Yes 37 EUPYABm Yes 37 EUPYABm Yes 37 EUPYABm uHorton Salm
uEvaan Verlaine No 36 EUPYABm Yes 36 EUPYABm Yes 35 EUPYABm Yes 35 EUPYABm Yes 35 EUPYABm Yes 35 EUPYABm Yes 35 EUPYABm Yes 35 EUPYABm uEvaan Verlaine
Gold Squadron Veteran No 34 EUPYABm Yes 34 EUPYABm Yes 33 EUPYABm Yes 33 EUPYABm Yes 33 EUPYABm Yes 33 EUPYABm Yes 33 EUPYABm Yes 33 EUPYABm Gold Squadron Veteran
Gray Squadron Bomber No 32 UPYABm Yes 32 UPYABm Yes 31 UPYABm Yes 31 UPYABm Yes 31 UPYABm Yes 31 UPYABm Yes 31 UPYABm Yes 31 UPYABm Gray Squadron Bomber
uKavil No 42 EUPYABIm No 42 EUPYABIm No 43 EUPYABIm No 43 EUPYABIm No 43 EUPYABIm No 43 EUPYABIm No 43 EUPYABIm No 43 EUPYABIm uKavil
uDrea Renthal No 40 EUPYABIm No 40 EUPYABIm No 42 EUPYABIm No 42 EUPYABIm No 42 EUPYABIm No 49 EUPYABIm No 49 EUPYABIm No 49 EUPYABIm uDrea Renthal
Hired Gun No 34 EUPYABIm No 34 EUPYABIm No 33 EUPYABIm No 33 EUPYABIm No 33 EUPYABIm No 33 EUPYABIm No 33 EUPYABIm No 33 EUPYABIm Hired Gun
Crymorah Goon No 32 UPYABIm No 32 UPYABIm No 31 UPYABIm No 31 UPYABIm No 31 UPYABIm No 31 UPYABIm No 31 UPYABIm No 31 UPYABIm Crymorah Goon
: uAnakin Skywalker Yes 60 FUPYABm Yes 60 FUPYABm uAnakin Skywalker :
u"Odd Ball" Yes 44 EUPYABm Yes 44 EUPYABm u"Odd Ball"
u"Matchstick" Yes 43 EUPYABm Yes 43 EUPYABm u"Matchstick"
u"Broadside" Yes 36 EUPYABm Yes 36 EUPYABm u"Broadside"
Shadow Squadron Veteran Yes 35 EUPYABm Yes 35 EUPYABm Shadow Squadron Veteran
u"Goji" Yes 34 UPYABm Yes 34 UPYABm u"Goji"
uR2-D2 Yes 35 EUPWYBm Yes 35 EUPWYBm uR2-D2
Red Squadron Bomber Yes 33 UPYABm Yes 33 UPYABm Red Squadron Bomber
k uMiranda Doni No 48 PMMWBBm No 48 PMMYWBBm No 45 PMMYWBBm No 45 PMMYWBBm No 45 PMMYWBBm No 43 PMMYWBBm No 43 PMMYWBBm No 43 PMMYWBBm uMiranda Doni k
uEsege Tuketu No 50 PMMWBBm No 50 PMMYWBBm No 47 PMMYWBBm No 47 PMMYWBBm No 47 PMMYWBBm No 45 PMMYWBBm No 45 PMMYWBBm No 45 PMMYWBBm uEsege Tuketu
Warden Squadron Pilot No 40 PMMWBBm No 40 PMMYWBBm No 37 PMMYWBBm No 37 PMMYWBBm No 37 PMMYWBBm No 39 PMMYWBBm No 39 PMMYWBBm No 39 PMMYWBBm Warden Squadron Pilot
2 Alderaanian Guard No 146 HHWWYTTGt Alderaanian Guard 2
Republic Judiciary No 146 HHWWYTTG Republic Judiciary
5 Syndicate Smugglers No 58 HWWTGBItn Syndicate Smugglers 5
Separatist Privateers No 58 HWWZTGBn Separatist Privateers
W uHan Solo No 54 EMWWYImt Yes 54 EMWWYImt Yes 54 EMWWYImt Yes 54 EMWWYImt Yes 54 EMWWYImt Yes 54 EMWWYImt Yes 54 EMWWYImt Yes 54 EMWWYImt uHan Solo W
uLando Calrissian No 49 EMWWYImt Yes 49 EMWWYImt Yes 49 EMWWYImt Yes 49 EMWWYImt Yes 49 EMWWYImt Yes 49 EMWWYImt Yes 49 EMWWYImt Yes 49 EMWWYImt uLando Calrissian
uL3-37 No 47 MWWYImt Yes 47 MWWYImt Yes 47 MWWYImt Yes 47 MWWYImt Yes 47 MWWYImt Yes 47 MWWYImt Yes 47 MWWYImt Yes 47 MWWYImt uL3-37
Freighter Captain No 46 MWWYImt Yes 46 MWWYImt Yes 46 MWWYImt Yes 46 MWWYImt Yes 46 MWWYImt Yes 46 MWWYImt Yes 46 MWWYImt Yes 46 MWWYImt Freighter Captain
\ uAnakin Skywalker Yes 60 FAnm Yes 62 FAnm Yes 62 FAnm Yes 62 FAnm uAnakin Skywalker \
uObi-Wan Kenobi Yes 53 FAnm Yes 47 FAnm Yes 47 FAnm Yes 47 FAnm uObi-Wan Kenobi
uPlo Koon Yes 51 FAnm Yes 44 FAnm Yes 44 FAnm Yes 44 FAnm uPlo Koon
uBarriss Offee Yes 43 FAnm Yes 39 FAnm Yes 39 FAnm Yes 39 FAnm uBarriss Offee
uLuminara Unduli Yes 44 FAnm Yes 43 FAnm Yes 43 FAnm Yes 43 FAnm uLuminara Unduli
uMace Windu Yes 46 FAnm Yes 45 FAnm Yes 45 FAnm Yes 45 FAnm uMace Windu
uSaesee Tiin Yes 44 FAnm Yes 43 FAnm Yes 43 FAnm Yes 43 FAnm uSaesee Tiin
uAhsoka Tano Yes 47 FAnm Yes 47 FAnm Yes 47 FAnm Yes 47 FAnm uAhsoka Tano
Jedi Knight Yes 39 FAnm Yes 38 FAnm Yes 38 FAnm Yes 38 FAnm Jedi Knight
X uLando Calrissian No 26 EWm Yes 26 EWm Yes 29 EWm Yes 29 EWm Yes 29 EWm Yes 29 EWm Yes 29 EWm Yes 29 EWm uLando Calrissian X
uOuter Rim Pioneer No 24 EWm Yes 24 EWm Yes 28 EWm Yes 28 EWm Yes 28 EWm Yes 28 EWm Yes 28 EWm Yes 28 EWm uOuter Rim Pioneer
uL3-37 No 22 EWm Yes 22 EWm Yes 26 EWm Yes 26 EWm Yes 26 EWm Yes 26 EWm Yes 26 EWm Yes 26 EWm uL3-37
uAutopilot Drone No 12 Yes 12 Yes 12 Yes 12 Yes 12 Yes 12 Yes 12 Yes 12 uAutopilot Drone
e uCorran Horn No 74 ESPAm No 74 ESPAm No 66 ESPAm No 66 ESPAm No 66 ESPAm No 66 ESPAm No 66 ESPAm No 66 ESPAm uCorran Horn e
uGavin Darklighter No 68 ESPAm No 68 ESPAm No 61 ESPAm No 61 ESPAm No 61 ESPAm No 61 ESPAm No 61 ESPAm No 61 ESPAm uGavin Darklighter
Rogue Squadron Escort No 63 ESPAm No 63 ESPAm No 56 ESPAm No 56 ESPAm No 56 ESPAm No 54 ESPAm No 54 ESPAm No 54 ESPAm Rogue Squadron Escort
Knave Squadron Escort No 61 SPAm No 61 SPAm No 54 SPAm No 54 SPAm No 54 SPAm No 52 SPAm No 52 SPAm No 52 SPAm Knave Squadron Escort
M uFenn Rau No 68 EP Yes 68 EP Yes 68 EP Yes 68 EP Yes 68 EP Yes 68 EP Yes 68 EP Yes 68 EP uFenn Rau M
uOld Teroch No 56 EP Yes 56 EP Yes 56 EP Yes 56 EP Yes 56 EP Yes 56 EP Yes 56 EP Yes 56 EP uOld Teroch
uJoy Rekkoff No 52 EP Yes 52 EP Yes 52 EP Yes 52 EP Yes 52 EP Yes 52 EP Yes 52 EP Yes 52 EP uJoy Rekkoff
uKad Solus No 54 EP Yes 54 EP Yes 54 EP Yes 54 EP Yes 54 EP Yes 54 EP Yes 54 EP Yes 54 EP uKad Solus
Skull Squadron Pilot No 50 EP Yes 50 EP Yes 50 EP Yes 50 EP Yes 50 EP Yes 50 EP Yes 50 EP Yes 50 EP Skull Squadron Pilot
Zealous Recruit No 44 P Yes 44 P Yes 44 P Yes 44 P Yes 44 P Yes 44 P Yes 44 P Yes 44 P Zealous Recruit
uJarek Yeager uJarek Yeager
uKazuda Xiono uKazuda Xiono
uColossus Station Mechanic uColossus Station Mechanic
uR1-J5 uR1-J5
f uBoba Fett No 80 ECMWBImt Yes 80 ECMWBImt Yes 86 ECMWBImt Yes 86 ECMWBImt Yes 86 ECMWBImt Yes 85 ECMWBImt Yes 85 ECMWBImt Yes 85 ECMWBImt uBoba Fett f
uEmon Azzameen No 76 ECMWBImt Yes 76 ECMWBImt Yes 76 ECMWBImt Yes 76 ECMWBImt Yes 76 ECMWBImt Yes 74 ECMWBImt Yes 74 ECMWBImt Yes 74 ECMWBImt uEmon Azzameen
uKath Scarlet No 74 ECMWBImt Yes 74 ECMWBImt Yes 74 ECMWBImt Yes 74 ECMWBImt Yes 74 ECMWBImt Yes 72 ECMWBImt Yes 72 ECMWBImt Yes 72 ECMWBImt uKath Scarlet
uKoshka Frost No 71 ECMWBImt Yes 71 ECMWBImt Yes 71 ECMWBImt Yes 71 ECMWBImt Yes 71 ECMWBImt Yes 70 ECMWBImt Yes 70 ECMWBImt Yes 70 ECMWBImt uKoshka Frost
uKrassis Trelix No 70 ECMWBImt Yes 70 ECMWBImt Yes 70 ECMWBImt Yes 70 ECMWBImt Yes 70 ECMWBImt Yes 68 ECMWBImt Yes 68 ECMWBImt Yes 68 ECMWBImt uKrassis Trelix
Bounty Hunter No 66 CMWBImt Yes 66 CMWBImt Yes 66 CMWBImt Yes 66 CMWBImt Yes 66 CMWBImt Yes 64 CMWBImt Yes 64 CMWBImt Yes 64 CMWBImt Bounty Hunter
n u4-LOM No 49 ESWImt No 49 ESWImt No 49 ESWImt No 49 ESWImt No 49 ESWImt No 49 ESWImt No 49 ESWImt No 49 ESWImt u4-LOM n
uZuckuss No 47 ESWImt No 47 ESWImt No 45 ESWImt No 45 ESWImt No 45 ESWImt No 45 ESWImt No 45 ESWImt No 45 ESWImt uZuckuss
Gand Findsman No 43 SWImt No 43 SWImt No 41 SWImt No 41 SWImt No 41 SWImt No 41 SWImt No 41 SWImt No 41 SWImt Gand Findsman
4 Outer Rim Garrison No 60 HWWYTGGt Outer Rim Garrison 4
First Order Sympathizers No 60 HWWYTGG First Order Sympathizers
1 Echo Base Evacuees No 55 HUWWTGGt Echo Base Evacuees 1
New Republic Volunteers No 55 HUWWTGG New Republic Volunteers
h uJan Ors No 42 EWBmmt No 42 EWBmmt No 44 EWBmmt No 44 EWBmmt No 44 EWBmmt No 43 EWBmmt No 43 EWBmmt No 43 EWBmmt uJan Ors h
uRoark Garnet No 38 EWBmmt No 38 EWBmmt No 43 EWBmmt No 43 EWBmmt No 43 EWBmmt No 41 EWBmmt No 41 EWBmmt No 41 EWBmmt uRoark Garnet
uKyle Katarn No 38 EWBmmt No 38 EWBmmt No 39 EWBmmt No 39 EWBmmt No 39 EWBmmt No 36 EWBmmt No 36 EWBmmt No 36 EWBmmt uKyle Katarn
Rebel Scout No 32 WBmmt No 32 WBmmt No 33 WBmmt No 33 WBmmt No 33 WBmmt No 30 WBmmt No 30 WBmmt No 30 WBmmt Rebel Scout
uDace Bonearm No 36 EWBImmt No 36 EWBImmt No 35 EWBImmt No 35 EWBImmt No 35 EWBImmt No 34 EWBImmt No 34 EWBImmt No 34 EWBImmt uDace Bonearm
uPalob Godalhi No 38 EWBImmt No 38 EWBImmt No 40 EWBImmt No 40 EWBImmt No 40 EWBImmt No 40 EWBImmt No 40 EWBImmt No 40 EWBImmt uPalob Godalhi
uTorkil Mux No 36 WBImmt No 36 WBImmt No 38 WBImmt No 38 WBImmt No 38 WBImmt No 37 WBImmt No 37 WBImmt No 37 WBImmt uTorkil Mux
Spice Runner No 32 WBImmt No 32 WBImmt No 32 WBImmt No 32 WBImmt No 32 WBImmt No 31 WBImmt No 31 WBImmt No 31 WBImmt Spice Runner
= uDBS-404 Yes 30 PMBmn Yes 30 PMBmn Yes 30 PMBmn uDBS-404 =
uDBS-32C Yes 42 SZmn Yes 42 SZmn Yes 42 SZmn uDBS-32C
uuuBombardment Drone Yes 32 SBBmn Yes 32 SBBmn Yes 32 SBBmn uuuBombardment Drone
Separatist Bomber Yes 29 PMBmn Yes 29 PMBmn Yes 29 PMBmn Separatist Bomber
uuBaktoid Prototype Yes 28 SMMmn Yes 28 SMMmn Yes 28 SMMmn uuBaktoid Prototype
Techno Union Bomber Yes 26 PMBmn Yes 26 PMBmn Yes 26 PMBmn Techno Union Bomber
p uDengar No 64 EPImt No 64 EWPImt No 58 EWPImt No 58 EWPImt No 58 EWPImt No 56 EPWYImt Yes 56 EPWYImt Yes 56 EPWYImt uDengar p
uTel Trevura No 60 EPImt No 60 EWPImt No 50 EWPImt No 50 EWPImt No 50 EWPImt No 48 EPWYImt Yes 48 EPWYImt Yes 48 EPWYImt uTel Trevura
uManaroo No 56 EPImt No 56 EWPImt No 47 EWPImt No 47 EWPImt No 47 EWPImt No 47 EPWYImt Yes 47 EPWYImt Yes 47 EPWYImt uManaroo
Contracted Scout No 52 PImt No 52 WPImt No 46 WPImt No 46 WPImt No 46 WPImt No 44 PWYImt Yes 44 PWYImt Yes 44 PWYImt Contracted Scout
uNom Lumb uNom Lumb
r uTalonbane Cobra No 50 EMImmm No 50 EMImmm No 50 EMImmm No 50 EMImmm No 50 EMImmm No 50 EMIImm No 50 EMIImm No 50 EMIImm uTalonbane Cobra r
uGraz No 47 EMImmm No 47 EMImmm No 47 EMImmm No 47 EMImmm No 47 EMImmm No 46 EMIImm No 46 EMIImm No 46 EMIImm uGraz
uViktor Hel No 45 EMImmm No 45 EMImmm No 45 EMImmm No 45 EMImmm No 45 EMImmm No 44 EMIImm No 44 EMIImm No 44 EMIImm uViktor Hel
Black Sun Ace No 42 EMImmm No 42 EMImmm No 42 EMImmm No 42 EMImmm No 42 EMImmm No 41 EMIImm No 41 EMIImm No 41 EMIImm Black Sun Ace
uCaptain Jostero No 43 MImmm No 43 MImmm No 43 MImmm No 43 MImmm No 43 MImmm No 42 MIImm No 42 MIImm No 42 MIImm uCaptain Jostero
Cartel Marauder No 40 MImmm No 40 MImmm No 40 MImmm No 40 MImmm No 40 MImmm No 38 MIImm No 38 MIImm No 38 MIImm Cartel Marauder
l uCaptain Kagi No 48 SCWWmt No 48 SCWWmt No 48 SCWWmt No 48 SCWWmt No 48 SCWWmt No 48 SCWWmt No 48 SCWWmt No 48 SCWWmt uCaptain Kagi l
uColonel Jendon No 46 SCWWmt No 46 SCWWmt No 46 SCWWmt No 46 SCWWmt No 46 SCWWmt No 46 SCWWmt No 46 SCWWmt No 46 SCWWmt uColonel Jendon
uLieutenant Sai No 47 SCWWmt No 47 SCWWmt No 47 SCWWmt No 47 SCWWmt No 47 SCWWmt No 47 SCWWmt No 47 SCWWmt No 47 SCWWmt uLieutenant Sai
Omicron Group Pilot No 43 SCWWmt No 43 SCWWmt No 43 SCWWmt No 43 SCWWmt No 43 SCWWmt No 43 SCWWmt No 43 SCWWmt No 43 SCWWmt Omicron Group Pilot
L uKetsu Onyo No 74 EWIImt No 74 EWIImt No 70 EWIImt No 70 EWIImt No 70 EWIImt No 70 EWIImt No 70 EWIImt No 70 EWIImt uKetsu Onyo L
uAsajj Ventress No 84 FWIImt No 84 FWIImt No 76 FWIImt No 76 FWIImt No 76 FWIImt No 74 FWIImt No 74 FWIImt No 74 FWIImt uAsajj Ventress
uSabine Wren No 68 EWIImt No 68 EWIImt No 64 EWIImt No 64 EWIImt No 64 EWIImt No 62 EWIImt No 62 EWIImt No 62 EWIImt uSabine Wren
Shadowport Hunter No 64 WIImt No 64 WIImt No 60 WIImt No 60 WIImt No 60 WIImt No 58 WIImt No 58 WIImt No 58 WIImt Shadowport Hunter
K uTorani Kulda No 50 EPMAIm No 50 EPMAIm No 50 EPMAIm No 50 EPMAIm No 50 EPMAIm No 48 EPMAIm No 48 EPMAIm No 48 EPMAIm uTorani Kulda K
uDalan Oberos No 48 EPMAIm No 48 EPMAIm No 48 EPMAIm No 48 EPMAIm No 48 EPMAIm No 46 EPMAIm No 46 EPMAIm No 46 EPMAIm uDalan Oberos
Cartel Executioner No 44 EPMAIm No 44 EPMAIm No 44 EPMAIm No 44 EPMAIm No 44 EPMAIm No 43 EPMAIm No 43 EPMAIm No 43 EPMAIm Cartel Executioner
s uSerissu No 43 Em No 43 Em No 40 Em No 40 Em No 40 Em No 40 Em Yes 40 Em Yes 40 Em uSerissu s
uGenesis Red No 35 Em No 35 Em No 34 Em No 34 Em No 34 Em No 34 Em Yes 34 Em Yes 34 Em uGenesis Red
uLaetin A'shera No 35 Em No 35 Em No 33 Em No 33 Em No 33 Em No 33 Em Yes 33 Em Yes 33 Em uLaetin A'shera
uQuinn Jast No 35 Em No 35 Em No 34 Em No 34 Em No 34 Em No 34 Em Yes 34 Em Yes 34 Em uQuinn Jast
Tansarii Point Veteran No 33 Em No 33 Em No 32 Em No 32 Em No 32 Em No 32 Em Yes 32 Em Yes 32 Em Tansarii Point Veteran
uInaldra No 32 m No 32 m No 31 m No 31 m No 31 m No 31 m Yes 31 m Yes 31 m uInaldra
Cartel Spacer No 29 m No 29 m No 28 m No 28 m No 28 m No 28 m Yes 28 m Yes 28 m Cartel Spacer
uSunny Bounder No 31 m No 31 m No 30 m No 30 m No 30 m No 30 m Yes 30 m Yes 30 m uSunny Bounder
uG4R-GOR V/M uG4R-GOR V/M
Z uPaige Tico uPaige Tico Z
uFinch Dallow Yes 70 SXWYYBBm Yes 66 SXWYYBBm Yes 66 SXWYYBBm Yes 66 SXWYYBBm Yes 64 SXWYYBBm Yes 64 SXWYYBBm Yes 64 SXWYYBBm uFinch Dallow
uBen Teene Yes 68 SXWYYBBm Yes 63 SXWYYBBm Yes 63 SXWYYBBm Yes 63 SXWYYBBm Yes 61 SXWYYBBm Yes 61 SXWYYBBm Yes 61 SXWYYBBm uBen Teene
uEdon Kappehl Yes 69 SXWYYBBm Yes 66 SXWYYBBm Yes 66 SXWYYBBm Yes 66 SXWYYBBm Yes 64 SXWYYBBm Yes 64 SXWYYBBm Yes 64 SXWYYBBm uEdon Kappehl
uVennie Yes 67 SXWYYBBm Yes 62 SXWYYBBm Yes 62 SXWYYBBm Yes 62 SXWYYBBm Yes 60 SXWYYBBm Yes 60 SXWYYBBm Yes 60 SXWYYBBm uVennie
uCat Yes 64 SXWYYBBm Yes 59 SXWYYBBm Yes 59 SXWYYBBm Yes 59 SXWYYBBm Yes 57 SXWYYBBm Yes 57 SXWYYBBm Yes 57 SXWYYBBm uCat
Cobalt Squadron Bomber Yes 63 SXWYYBBm Yes 58 SXWYYBBm Yes 58 SXWYYBBm Yes 58 SXWYYBBm Yes 56 SXWYYBBm Yes 56 SXWYYBBm Yes 56 SXWYYBBm Cobalt Squadron Bomber
C uForeman Proach Yes 32 Em Yes 32 Em Yes 32 Em Yes 32 Em Yes 32 Em Yes 32 Em Yes 32 Em uForeman Proach C
uAhhav Yes 30 Em Yes 30 Em Yes 30 Em Yes 30 Em Yes 30 Em Yes 30 Em Yes 30 Em uAhhav
uCaptain Seevor Yes 28 Em Yes 30 Em Yes 30 Em Yes 30 Em Yes 30 Em Yes 30 Em Yes 30 Em uCaptain Seevor
uOverseer Yushyn Yes 26 m Yes 26 m Yes 26 m Yes 26 m Yes 26 m Yes 26 m Yes 26 m uOverseer Yushyn
Mining Guild Surveyor Yes 25 Em Yes 25 Em Yes 25 Em Yes 25 Em Yes 25 Em Yes 25 Em Yes 25 Em Mining Guild Surveyor
Mining Guild Sentry Yes 24 m Yes 24 m Yes 24 m Yes 24 m Yes 24 m Yes 24 m Yes 24 m Mining Guild Sentry
m uHan Solo No 92 EMWWYImt Yes 92 EMWWYImt Yes 82 EMWWYImt Yes 82 EMWWYImt Yes 82 EMWWYImt Yes 82 EMWWYmmt Yes 82 EMWWYmmt Yes 82 EMWWYmmt uHan Solo m
uLando Calrissian No 92 EMWWYImt Yes 92 EMWWYImt Yes 80 EMWWYImt Yes 80 EMWWYImt Yes 80 EMWWYImt Yes 80 EMWWYmmt Yes 80 EMWWYmmt Yes 80 EMWWYmmt uLando Calrissian
uChewbacca No 84 EMWWYImt Yes 84 EMWWYImt Yes 73 EMWWYImt Yes 73 EMWWYImt Yes 73 EMWWYImt Yes 73 EMWWYmmt Yes 73 EMWWYmmt Yes 73 EMWWYmmt uChewbacca
Outer Rim Smuggler No 78 MWWYImt Yes 78 MWWYImt Yes 69 MWWYImt Yes 69 MWWYImt Yes 69 MWWYImt Yes 69 MWWYmmt Yes 69 MWWYmmt Yes 69 MWWYmmt Outer Rim Smuggler
uLeia Organa uLeia Organa
< uRic Olié Yes 42 ESPA Yes 42 ESPA Yes 42 ESPA uRic Olié <
uAnakin Skywalker Yes 41 ESPA Yes 41 ESPA Yes 41 ESPA uAnakin Skywalker
uPadmé Amidala Yes 45 ESPA Yes 45 ESPA Yes 45 ESPA uPadmé Amidala
uDineé Ellberger Yes 38 ESPA Yes 38 ESPA Yes 38 ESPA uDineé Ellberger
Bravo Flight Officer Yes 34 SPA Yes 34 SPA Yes 34 SPA Bravo Flight Officer
uuNaboo Handmaiden Yes 44 SPA Yes 44 SPA Yes 44 SPA uuNaboo Handmaiden
; uSun Fac Yes 54 EE Yes 54 EE uSun Fac ;
uBerwer Kret Yes 40 EE Yes 40 EE uBerwer Kret
uChertek Yes 39 EE Yes 39 EE uChertek
Petranaki Arena Ace Yes 38 EE Yes 38 EE Petranaki Arena Ace
Stalgasin Hive Guard Yes 34 E Yes 34 E Stalgasin Hive Guard
uGorgol Yes 36 E Yes 36 E uGorgol
q uConstable Zuvio No 33 EXWBIm No 33 EXWBIm No 35 EXWBIm No 35 EXWBIm No 35 EXWBIm No 35 EXWBIm No 35 EXWBIm No 35 EXWBIm uConstable Zuvio q
uSarco Plank No 31 XWBIm No 31 XWBIm No 34 XWBIm No 34 XWBIm No 34 XWBIm No 34 XWBIm No 34 XWBIm No 34 XWBIm uSarco Plank
uUnkar Plutt No 30 XWBIm No 30 XWBIm No 33 XWBIm No 33 XWBIm No 33 XWBIm No 33 XWBIm No 33 XWBIm No 33 XWBIm uUnkar Plutt
Jakku Gunrunner No 28 XWBIm No 28 XWBIm No 32 XWBIm No 32 XWBIm No 32 XWBIm No 32 XWBIm No 32 XWBIm No 32 XWBIm Jakku Gunrunner
3 First Order Collaborators No 150 PMHHWTTG First Order Collaborators 3
Outer Rim Patrol No 150 PMHHWTTGt Outer Rim Patrol
> uCova Nell Yes 38 EXCPWWAm Yes 38 EXCPWWAm Yes 38 EXCPWWAm uCova Nell >
uPammich Nerro Goode Yes 36 XCPWWAm Yes 36 XCPWWAm Yes 36 XCPWWAm uPammich Nerro Goode
uNodin Chavdri Yes 36 XCPWWAm Yes 36 XCPWWAm Yes 36 XCPWWAm uNodin Chavdri
Logistics Division Pilot Yes 32 XCPWWAm Yes 32 XCPWWAm Yes 32 XCPWWAm Logistics Division Pilot
? uBB-8 Yes 26 EXWm Yes 26 EXWm Yes 26 EXWm uBB-8 ?
uRose Tico Yes 26 EXWm Yes 26 EXWm Yes 26 EXWm uRose Tico
uFinn Yes 29 EXWm Yes 29 EXWm Yes 29 EXWm uFinn
uVi Moradi Yes 27 XWm Yes 27 XWm Yes 27 XWm uVi Moradi
a uJake Farrell No 40 EM No 40 EM No 36 EEM No 36 EEM Yes 36 EEM Yes 36 EEM Yes 36 EEM Yes 36 EEM uJake Farrell a
uArvel Crynyd No 36 EM No 36 EM No 34 EEM No 34 EEM Yes 34 EEM Yes 34 EEM Yes 34 EEM Yes 34 EEM uArvel Crynyd
Green Squadron Pilot No 34 EM No 34 EM No 32 EEM No 32 EEM Yes 32 EEM Yes 32 EEM Yes 32 EEM Yes 32 EEM Green Squadron Pilot
Phoenix Squadron Pilot No 30 M No 30 M No 30 EM No 30 EM Yes 30 EM Yes 30 EM Yes 30 EM Yes 30 EM Phoenix Squadron Pilot
E uL'ulo L'ampar Yes 38 EEXM Yes 38 EEXM Yes 38 EEXM Yes 38 EEXM Yes 43 EEXM Yes 43 EEXM Yes 43 EEXM uL'ulo L'ampar E
uTallissan Lintra Yes 35 EEXM Yes 35 EEXM Yes 35 EEXM Yes 35 EEXM Yes 36 EEXM Yes 36 EEXM Yes 36 EEXM uTallissan Lintra
uGreer Sonnel Yes 36 EEXM Yes 36 EEXM Yes 36 EEXM Yes 36 EEXM Yes 36 EEXM Yes 36 EEXM Yes 36 EEXM uGreer Sonnel
Green Squadron Expert Yes 34 EEXM Yes 34 EEXM Yes 34 EEXM Yes 34 EEXM Yes 35 EEXM Yes 35 EEXM Yes 35 EEXM Green Squadron Expert
uZari Bangel Yes 35 EEXM Yes 35 EEXM Yes 35 EEXM Yes 35 EEXM Yes 35 EEXM Yes 35 EEXM Yes 35 EEXM uZari Bangel
Blue Squadron Recruit Yes 32 XM Yes 32 EXM Yes 32 EXM Yes 32 EXM Yes 33 EXM Yes 33 EXM Yes 33 EXM Blue Squadron Recruit
uRonith Blario uRonith Blario
uZiZi Tlo uZiZi Tlo
Y uHan Solo Yes 76 EMWWYImt Yes 76 EMWWYImt Yes 76 EMWWYImt Yes 76 EMWWYImt Yes 71 EMWWYImt Yes 71 EMWWYImt Yes 71 EMWWYImt uHan Solo Y
uRey Yes 80 FMWWYImt Yes 80 FMWWYImt Yes 80 FMWWYImt Yes 80 FMWWYImt Yes 73 FMWWYImt Yes 73 FMWWYImt Yes 73 FMWWYImt uRey
uChewbacca Yes 72 EMWWYImt Yes 72 EMWWYImt Yes 72 EMWWYImt Yes 72 EMWWYImt Yes 68 EMWWYImt Yes 68 EMWWYImt Yes 68 EMWWYImt uChewbacca
Resistance Sympathizer Yes 68 MWWYImt Yes 68 MWWYImt Yes 68 MWWYImt Yes 68 MWWYImt Yes 67 MWWYImt Yes 67 MWWYImt Yes 67 MWWYImt Resistance Sympathizer
H uCaptain Nym No 52 EUWBBmt No 52 EUWBBmt No 48 EUWYBBmt No 48 EUWYBBmt No 48 EUWYBBmt No 48 EUWYBBmt No 48 EUWYBBmt No 48 EUWYBBmt uCaptain Nym H
uSol Sixxa No 49 EUWBBmt No 49 EUWBBmt No 46 EUWYBBmt No 46 EUWYBBmt No 46 EUWYBBmt No 46 EUWYBBmt No 46 EUWYBBmt No 46 EUWYBBmt uSol Sixxa
Lok Revenant No 46 UWBBmt No 46 UWBBmt No 43 UWYBBmt No 43 UWYBBmt No 43 UWYBBmt No 45 UWYBBmt No 45 UWYBBmt No 45 UWYBBmt Lok Revenant
% uFenn Rau No 52 EWAmt No 52 EWAmt No 52 EWAmt No 52 EWAmt No 52 EWAmt No 52 EWAmt Yes 52 EWAmt Yes 52 EWAmt uFenn Rau %
uEzra Bridger No 42 FWAmt No 42 FWAmt No 42 FWAmt No 42 FWAmt No 42 FWAmt No 42 FWAmt Yes 42 FWAmt Yes 42 FWAmt uEzra Bridger
u"Zeb" Orrelios No 32 EWAmt No 32 EWAmt No 34 EWAmt No 34 EWAmt No 34 EWAmt No 34 EWAmt Yes 34 EWAmt Yes 34 EWAmt u"Zeb" Orrelios
uAP-5 No 30 EWAmt No 30 EWAmt No 32 EWAmt No 32 EWAmt No 32 EWAmt No 32 EWAmt Yes 32 EWAmt Yes 32 EWAmt uAP-5
] uDarth Maul Yes 65 FPCWWZBtm Yes 67 FPCWWZBtm Yes 67 FPCWWZBtm Yes 67 FPCWWZBtm uDarth Maul ]
uCount Dooku Yes 61 FPCWWZBtm Yes 63 FPCWWZBtm Yes 63 FPCWWZBtm Yes 63 FPCWWZBtm uCount Dooku
u0-66 Yes 55 PCWWZBtm Yes 52 PCWWZBtm Yes 52 PCWWZBtm Yes 52 PCWWZBtm u0-66
Dark Courier Yes 53 PCWWZBtm Yes 51 PCWWZBtm Yes 51 PCWWZBtm Yes 51 PCWWZBtm Dark Courier
v uGuri No 62 ESPmt No 62 ESPmt No 63 ESPmt No 63 ESPmt Yes 63 ESPmt Yes 64 ESPmt Yes 64 ESPmt Yes 64 ESPmt uGuri v
uDalan Oberos No 54 ESPmt No 54 ESPmt No 54 ESPmt No 54 ESPmt Yes 54 ESPmt Yes 54 ESPmt Yes 54 ESPmt Yes 54 ESPmt uDalan Oberos
uPrince Xizor No 54 ESPmt No 54 ESPmt No 54 ESPmt No 54 ESPmt Yes 54 ESPmt Yes 54 ESPmt Yes 54 ESPmt Yes 54 ESPmt uPrince Xizor
Black Sun Assassin No 48 ESPmt No 48 ESPmt No 48 ESPmt No 48 ESPmt Yes 48 ESPmt Yes 48 ESPmt Yes 48 ESPmt Yes 48 ESPmt Black Sun Assassin
Black Sun Enforcer No 46 SPmt No 46 SPmt No 46 SPmt No 46 SPmt Yes 46 SPmt Yes 46 SPmt Yes 46 SPmt Yes 46 SPmt Black Sun Enforcer
x uWedge Antilles No 52 EPAmn Yes 52 EPAmn Yes 52 EPAmn Yes 52 EPAmn Yes 52 EPAmn Yes 55 EPAmn Yes 55 EPAmn Yes 55 EPAmn uWedge Antilles x
uLuke Skywalker No 62 FPAmn Yes 62 FPAmn Yes 62 FPAmn Yes 62 FPAmn Yes 62 FPAmn Yes 62 FPAmn Yes 62 FPAmn Yes 62 FPAmn uLuke Skywalker
uThane Kyrell No 48 EPAmn Yes 48 EPAmn Yes 48 EPAmn Yes 48 EPAmn Yes 48 EPAmn Yes 48 EPAmn Yes 48 EPAmn Yes 48 EPAmn uThane Kyrell
uGarven Dreis No 47 EPAmn Yes 47 EPAmn Yes 47 EPAmn Yes 47 EPAmn Yes 47 EPAmn Yes 47 EPAmn Yes 47 EPAmn Yes 47 EPAmn uGarven Dreis
uJek Porkins No 46 EPAmn Yes 46 EPAmn Yes 46 EPAmn Yes 46 EPAmn Yes 46 EPAmn Yes 46 EPAmn Yes 46 EPAmn Yes 46 EPAmn uJek Porkins
uKullbee Sperado No 48 EPAImn Yes 48 EPAImn Yes 48 EPAImn Yes 48 EPAImn Yes 48 EPAImn Yes 48 EPAImn Yes 48 EPAImn Yes 48 EPAImn uKullbee Sperado
uBiggs Darklighter No 48 PAmn Yes 48 PAmn Yes 48 PAmn Yes 48 PAmn Yes 48 PAmn Yes 48 PAmn Yes 48 PAmn Yes 48 PAmn uBiggs Darklighter
uLeevan Tenza No 46 EPAImn Yes 46 EPAImn Yes 46 EPAImn Yes 46 EPAImn Yes 46 EPAImn Yes 46 EPAImn Yes 46 EPAImn Yes 46 EPAImn uLeevan Tenza
Red Squadron Veteran No 43 EPAmn Yes 43 EPAmn Yes 43 EPAmn Yes 43 EPAmn Yes 43 EPAmn Yes 43 EPAmn Yes 43 EPAmn Yes 43 EPAmn Red Squadron Veteran
Blue Squadron Escort No 41 PAmn Yes 41 PAmn Yes 41 PAmn Yes 41 PAmn Yes 41 PAmn Yes 41 PAmn Yes 41 PAmn Yes 41 PAmn Blue Squadron Escort
uEdrio Two Tubes No 45 PAImn Yes 45 PAImn Yes 45 PAImn Yes 45 PAImn Yes 45 PAImn Yes 45 PAImn Yes 45 PAImn Yes 45 PAImn uEdrio Two Tubes
Cavern Angels Zealot No 41 PAImn Yes 41 PAImn Yes 41 PAImn Yes 41 PAImn Yes 41 PAImn Yes 41 PAImn Yes 41 PAImn Yes 41 PAImn Cavern Angels Zealot
w uPoe Dameron Yes 68 EXAmnt Yes 68 EXAmnt Yes 68 EXAmnt Yes 68 EXAmnt Yes 68 EXAmnt Yes 68 EXAmnt Yes 68 EXAmnt uPoe Dameron w
uEllo Asty Yes 56 EXAmnt Yes 56 EXAmnt Yes 56 EXAmnt Yes 56 EXAmnt Yes 56 EXAmnt Yes 56 EXAmnt Yes 56 EXAmnt uEllo Asty
uNien Nunb Yes 55 EXAmnt Yes 55 EXAmnt Yes 55 EXAmnt Yes 55 EXAmnt Yes 55 EXAmnt Yes 55 EXAmnt Yes 55 EXAmnt uNien Nunb
Black Squadron Ace Yes 50 EXAmnt Yes 50 EXAmnt Yes 50 EXAmnt Yes 50 EXAmnt Yes 49 EXAmnt Yes 49 EXAmnt Yes 49 EXAmnt Black Squadron Ace
uKare Kun Yes 53 EXAmnt Yes 53 EXAmnt Yes 53 EXAmnt Yes 53 EXAmnt Yes 52 EXAmnt Yes 52 EXAmnt Yes 52 EXAmnt uKare Kun
uTemmin Wexley Yes 54 EXAmnt Yes 54 EXAmnt Yes 54 EXAmnt Yes 54 EXAmnt Yes 54 EXAmnt Yes 54 EXAmnt Yes 54 EXAmnt uTemmin Wexley
uJessika Pava Yes 52 XAmnt Yes 52 XAmnt Yes 52 XAmnt Yes 52 XAmnt Yes 51 XAmnt Yes 51 XAmnt Yes 51 XAmnt uJessika Pava
uJoph Seastriker Yes 52 EXAmnt Yes 52 EXAmnt Yes 52 EXAmnt Yes 52 EXAmnt Yes 51 EXAmnt Yes 51 EXAmnt Yes 51 EXAmnt uJoph Seastriker
Red Squadron Expert Yes 48 EXAmnt Yes 48 EXAmnt Yes 48 EXAmnt Yes 48 EXAmnt Yes 47 EXAmnt Yes 47 EXAmnt Yes 47 EXAmnt Red Squadron Expert
uLieutenant Bastian Yes 48 XAmnt Yes 48 XAmnt Yes 48 XAmnt Yes 48 XAmnt Yes 48 XAmnt Yes 48 XAmnt Yes 48 XAmnt uLieutenant Bastian
Blue Squadron Rookie Yes 46 XAmnt Yes 46 XAmnt Yes 46 XAmnt Yes 46 XAmnt Yes 45 XAmnt Yes 45 XAmnt Yes 45 XAmnt Blue Squadron Rookie
uJaycris Tubbs Yes 50 XAmnt Yes 50 XAmnt Yes 50 XAmnt Yes 50 XAmnt Yes 49 XAmnt Yes 49 XAmnt Yes 49 XAmnt uJaycris Tubbs
R uGrand Inquisitor No 58 FSM No 58 FSM No 56 FSM No 56 FSM No 56 FSM No 52 FSM Yes 52 FSM Yes 52 FSM uGrand Inquisitor R
uSeventh Sister No 48 FSM No 48 FSM No 46 FSM No 46 FSM No 46 FSM No 43 FSM Yes 43 FSM Yes 43 FSM uSeventh Sister
Baron of the Empire No 34 ESM No 34 ESM No 33 ESM No 33 ESM No 33 ESM No 32 ESM Yes 32 ESM Yes 32 ESM Baron of the Empire
Inquisitor No 40 FSM No 40 FSM No 38 FSM No 38 FSM No 38 FSM No 35 FSM Yes 35 FSM Yes 35 FSM Inquisitor
uFifth Brother uFifth Brother
A uDarth Vader No 70 FSMm Yes 70 FSMm Yes 65 FSMm Yes 65 FSMm Yes 65 FSMm Yes 67 FSMm Yes 67 FSMm Yes 67 FSMm uDarth Vader A
uMaarek Stele No 50 ESMm Yes 50 ESMm Yes 46 ESMm Yes 46 ESMm Yes 46 ESMm Yes 46 ESMm Yes 46 ESMm Yes 46 ESMm uMaarek Stele
uVed Foslo No 47 ESMm Yes 47 ESMm Yes 45 ESMm Yes 45 ESMm Yes 45 ESMm Yes 45 ESMm Yes 45 ESMm Yes 45 ESMm uVed Foslo
uZertik Strom No 45 SMm Yes 45 SMm Yes 42 SMm Yes 42 SMm Yes 42 SMm Yes 42 SMm Yes 42 SMm Yes 42 SMm uZertik Strom
Storm Squadron Ace No 43 ESMm Yes 43 ESMm Yes 40 ESMm Yes 40 ESMm Yes 40 ESMm Yes 40 ESMm Yes 40 ESMm Yes 40 ESMm Storm Squadron Ace
Tempest Squadron Pilot No 41 SMm Yes 41 SMm Yes 38 SMm Yes 38 SMm Yes 38 SMm Yes 38 SMm Yes 38 SMm Yes 38 SMm Tempest Squadron Pilot
` uLieutenant Kestal No 36 EUMMYm No 36 EUMMYm No 36 EUMMYm No 36 EUMMYm No 36 EUMMYm No 33 EUMMYm No 33 EUMMYm No 33 EUMMYm uLieutenant Kestal `
Onyx Squadron Scout No 32 EUMMYm No 32 EUMMYm No 32 EUMMYm No 32 EUMMYm No 32 EUMMYm No 30 EUMMYm No 30 EUMMYm No 30 EUMMYm Onyx Squadron Scout
u"Double Edge" No 33 EUMMYm No 33 EUMMYm No 33 EUMMYm No 33 EUMMYm No 33 EUMMYm No 31 EUMMYm No 31 EUMMYm No 31 EUMMYm u"Double Edge"
Sienar Specialist No 30 UMMYm No 30 UMMYm No 30 UMMYm No 30 UMMYm No 30 UMMYm No 28 UMMYm No 28 UMMYm No 28 UMMYm Sienar Specialist
uMajor Vonreg uMajor Vonreg
u? TIE/ba L5 ? u? TIE/ba L5 ?
u? TIE/ba L4 ? u? TIE/ba L4 ?
First Order Provocateur First Order Provocateur
B uTomax Bren No 34 EPMMYBBm No 34 EPMMYBBm No 36 EPMMYBBm No 36 EPMMYBBm Yes 36 EPMMYBBm Yes 36 EPMMYBBm Yes 36 EPMMYBBm Yes 36 EPMMYBBm uTomax Bren B
uCaptain Jonus No 36 EPMMYBBm No 36 EPMMYBBm No 43 EPMMYBBm No 43 EPMMYBBm Yes 43 EPMMYBBm Yes 43 EPMMYBBm Yes 43 EPMMYBBm Yes 43 EPMMYBBm uCaptain Jonus
uMajor Rhymer No 34 EPMMYBBm No 34 EPMMYBBm No 38 EPMMYBBm No 38 EPMMYBBm Yes 38 EPMMYBBm Yes 38 EPMMYBBm Yes 38 EPMMYBBm Yes 38 EPMMYBBm uMajor Rhymer
Gamma Squadron Ace No 30 EPMMYBBm No 30 EPMMYBBm No 32 EPMMYBBm No 32 EPMMYBBm Yes 32 EPMMYBBm Yes 32 EPMMYBBm Yes 32 EPMMYBBm Yes 32 EPMMYBBm Gamma Squadron Ace
u"Deathfire" No 32 PMMYBBm No 32 PMMYBBm No 34 PMMYBBm No 34 PMMYBBm Yes 34 PMMYBBm Yes 34 PMMYBBm Yes 34 PMMYBBm Yes 34 PMMYBBm u"Deathfire"
Scimitar Squadron Pilot No 28 PMMYBBm No 28 PMMYBBm No 30 PMMYBBm No 30 PMMYBBm Yes 30 PMMYBBm Yes 29 PMMYBBm Yes 29 PMMYBBm Yes 29 PMMYBBm Scimitar Squadron Pilot
D uRexler Brath No 84 ESCM No 84 ESCM No 82 ESCM No 82 ESCM No 82 ESCM No 81 ESCM No 81 ESCM No 81 ESCM uRexler Brath D
uColonel Vessery No 88 ESCM No 88 ESCM No 86 ESCM No 86 ESCM No 86 ESCM No 84 ESCM No 84 ESCM No 84 ESCM uColonel Vessery
uCountess Ryad No 86 ESCM No 86 ESCM No 84 ESCM No 84 ESCM No 84 ESCM No 82 ESCM No 82 ESCM No 82 ESCM uCountess Ryad
Onyx Squadron Ace No 78 ESCM No 78 ESCM No 76 ESCM No 76 ESCM No 76 ESCM No 75 ESCM No 75 ESCM No 75 ESCM Onyx Squadron Ace
Delta Squadron Pilot No 72 SCM No 72 SCM No 70 SCM No 70 SCM No 70 SCM No 69 SCM No 69 SCM No 69 SCM Delta Squadron Pilot
F u"Howlrunner" No 40 Em Yes 40 Em Yes 40 Em Yes 40 Em Yes 40 Em Yes 40 Em Yes 40 Em Yes 40 Em u"Howlrunner" F
u"Mauler" Mithel No 32 Em Yes 32 Em Yes 32 Em Yes 32 Em Yes 32 Em Yes 32 Em Yes 32 Em Yes 32 Em u"Mauler" Mithel
u"Scourge" Skutu No 32 Em Yes 32 Em Yes 32 Em Yes 32 Em Yes 32 Em Yes 32 Em Yes 32 Em Yes 32 Em u"Scourge" Skutu
uDel Meeko No 30 Em Yes 30 Em Yes 30 Em Yes 30 Em Yes 30 Em Yes 30 Em Yes 30 Em Yes 30 Em uDel Meeko
uGideon Hask No 30 Em Yes 30 Em Yes 30 Em Yes 30 Em Yes 30 Em Yes 30 Em Yes 30 Em Yes 30 Em uGideon Hask
uIden Versio No 40 Em Yes 40 Em Yes 40 Em Yes 40 Em Yes 40 Em Yes 40 Em Yes 40 Em Yes 40 Em uIden Versio
uSeyn Marana No 30 Em Yes 30 Em Yes 30 Em Yes 30 Em Yes 30 Em Yes 30 Em Yes 30 Em Yes 30 Em uSeyn Marana
Black Squadron Ace No 26 Em Yes 26 Em Yes 26 Em Yes 26 Em Yes 26 Em Yes 26 Em Yes 26 Em Yes 26 Em Black Squadron Ace
uValen Rudor No 28 Em Yes 28 Em Yes 28 Em Yes 28 Em Yes 28 Em Yes 28 Em Yes 28 Em Yes 28 Em uValen Rudor
u"Night Beast" No 26 m Yes 26 m Yes 26 m Yes 26 m Yes 26 m Yes 26 m Yes 26 m Yes 26 m u"Night Beast"
Obsidian Squadron Pilot No 24 m Yes 24 m Yes 24 m Yes 24 m Yes 24 m Yes 24 m Yes 24 m Yes 24 m Obsidian Squadron Pilot
Academy Pilot No 23 m Yes 23 m Yes 23 m Yes 23 m Yes 23 m Yes 23 m Yes 23 m Yes 23 m Academy Pilot
u"Wampa" No 30 m Yes 30 m Yes 30 m Yes 30 m Yes 30 m Yes 30 m Yes 30 m Yes 30 m u"Wampa"
uEzra Bridger No 32 Fm No 32 Fm No 32 Fm No 32 Fm No 32 Fm No 32 Fm No 32 Fm No 32 Fm uEzra Bridger
uSabine Wren No 28 Em No 28 Em No 30 Em No 30 Em No 30 Em No 30 Em No 30 Em No 30 Em uSabine Wren
u"Zeb" Orrelios No 26 m No 26 m No 26 m No 26 m No 26 m No 26 m No 26 m No 26 m u"Zeb" Orrelios
uCaptain Rex No 32 m No 32 m No 32 m No 32 m No 32 m No 32 m No 32 m No 32 m uCaptain Rex
O u"Midnight" Yes 44 EXm Yes 44 EXm Yes 44 EXm Yes 44 EXm Yes 43 EXm Yes 43 EXm Yes 43 EXm u"Midnight" O
uCommander Malarus Yes 41 EXm Yes 41 EXm Yes 41 EXm Yes 41 EXm Yes 39 EXm Yes 39 EXm Yes 39 EXm uCommander Malarus
u"Scorch" Yes 35 EXm Yes 35 EXm Yes 35 EXm Yes 35 EXm Yes 34 EXm Yes 34 EXm Yes 34 EXm u"Scorch"
u"Static" Yes 35 EXm Yes 35 EXm Yes 35 EXm Yes 35 EXm Yes 34 EXm Yes 34 EXm Yes 34 EXm u"Static"
u"Longshot" Yes 33 EXm Yes 33 EXm Yes 33 EXm Yes 33 EXm Yes 32 EXm Yes 32 EXm Yes 32 EXm u"Longshot"
Omega Squadron Ace Yes 31 EXm Yes 31 EXm Yes 31 EXm Yes 31 EXm Yes 29 EXm Yes 29 EXm Yes 29 EXm Omega Squadron Ace
u"Muse" Yes 32 EXm Yes 32 EXm Yes 32 EXm Yes 32 EXm Yes 31 EXm Yes 31 EXm Yes 31 EXm u"Muse"
uTN-3465 Yes 31 Xm Yes 31 Xm Yes 31 Xm Yes 31 Xm Yes 29 Xm Yes 29 Xm Yes 29 Xm uTN-3465
Zeta Squadron Pilot Yes 29 Xm Yes 29 Xm Yes 29 Xm Yes 29 Xm Yes 27 Xm Yes 27 Xm Yes 27 Xm Zeta Squadron Pilot
Epsilon Squadron Cadet Yes 28 Xm Yes 28 Xm Yes 28 Xm Yes 28 Xm Yes 26 Xm Yes 26 Xm Yes 26 Xm Epsilon Squadron Cadet
uLieutenant Rivas Yes 30 Xm Yes 30 Xm Yes 30 Xm Yes 30 Xm Yes 28 Xm Yes 28 Xm Yes 28 Xm uLieutenant Rivas
u"Null" Yes 31 EXm Yes 31 Xm Yes 31 Xm Yes 31 Xm Yes 31 Xm Yes 31 Xm Yes 31 Xm u"Null"
I uSoontir Fel No 52 Emm No 52 Emm No 52 Emm No 52 Emm Yes 52 Emm Yes 53 Emm Yes 53 Emm Yes 53 Emm uSoontir Fel I
Saber Squadron Ace No 40 Emm No 40 Emm No 40 Emm No 40 Emm Yes 40 Emm Yes 40 Emm Yes 40 Emm Yes 40 Emm Saber Squadron Ace
uTurr Phennir No 44 Emm No 44 Emm No 44 Emm No 44 Emm Yes 44 Emm Yes 44 Emm Yes 44 Emm Yes 44 Emm uTurr Phennir
Alpha Squadron Pilot No 34 mm No 34 mm No 34 mm No 34 mm Yes 34 mm Yes 34 mm Yes 34 mm Yes 34 mm Alpha Squadron Pilot
P u"Whisper" No 52 ESWm No 52 ESWm No 54 ESYm No 54 ESYm No 54 ESYm No 57 ESYm No 57 ESYm No 57 ESYm u"Whisper" P
u"Echo" No 50 ESWm No 50 ESWm No 50 ESYm No 50 ESYm No 50 ESYm No 51 ESYm No 51 ESYm No 51 ESYm u"Echo"
Sigma Squadron Ace No 46 ESWm No 46 ESWm No 46 ESYm No 46 ESYm No 46 ESYm No 48 ESYm No 48 ESYm No 48 ESYm Sigma Squadron Ace
Imdaar Test Pilot No 44 SWm No 44 SWm No 43 SYm No 43 SYm No 43 SYm No 44 SYm No 44 SYm No 44 SYm Imdaar Test Pilot
N u"Redline" No 44 SPMMYBBm No 44 SPMMYBBm No 52 SPMMYBBm No 52 SPMMYBBm No 52 SPMMYBBm No 52 SPMMYBBm No 52 SPMMYBBm No 52 SPMMYBBm u"Redline" N
u"Deathrain" No 42 SPMMYBBm No 42 SPMMYBBm No 44 SPMMYBBm No 44 SPMMYBBm No 44 SPMMYBBm No 44 SPMMYBBm No 44 SPMMYBBm No 44 SPMMYBBm u"Deathrain"
Cutlass Squadron Pilot No 36 SPMMYBBm No 36 SPMMYBBm No 38 SPMMYBBm No 38 SPMMYBBm No 38 SPMMYBBm No 38 SPMMYBBm No 38 SPMMYBBm No 38 SPMMYBBm Cutlass Squadron Pilot
V uMajor Vermeil No 49 EWWm Yes 49 EWWm Yes 49 EWWm Yes 49 EWWm Yes 49 EWWm Yes 49 EWWm Yes 49 EWWm Yes 49 EWWm uMajor Vermeil V
uCaptain Feroph No 47 EWWm Yes 47 EWWm Yes 47 EWWm Yes 47 EWWm Yes 47 EWWm Yes 47 EWWm Yes 47 EWWm Yes 47 EWWm uCaptain Feroph
u"Vizier" No 45 WWm Yes 45 WWm Yes 45 WWm Yes 45 WWm Yes 45 WWm Yes 45 WWm Yes 45 WWm Yes 45 WWm u"Vizier"
Scarif Base Pilot No 41 WWm Yes 41 WWm Yes 41 WWm Yes 41 WWm Yes 41 WWm Yes 41 WWm Yes 41 WWm Yes 41 WWm Scarif Base Pilot
S u"Quickdraw" Yes 45 ESXMYm Yes 45 ESXMYm Yes 45 ESXMYm Yes 45 ESXMYm Yes 45 ESXMYm Yes 45 ESXMYm Yes 45 ESXMYm u"Quickdraw" S
u"Backdraft" Yes 41 ESXMYm Yes 41 ESXMYm Yes 41 ESXMYm Yes 41 ESXMYm Yes 39 ESXMYm Yes 39 ESXMYm Yes 39 ESXMYm u"Backdraft"
Omega Squadron Expert Yes 36 ESXMYm Yes 36 ESXMYm Yes 36 ESXMYm Yes 36 ESXMYm Yes 34 ESXMYm Yes 34 ESXMYm Yes 34 ESXMYm Omega Squadron Expert
Zeta Squadron Survivor Yes 34 SXMYm Yes 34 SXMYm Yes 34 SXMYm Yes 34 SXMYm Yes 32 SXMYm Yes 32 SXMYm Yes 32 SXMYm Zeta Squadron Survivor
uCapt Phasma uCapt Phasma
uLieutenant LeHuse uLieutenant LeHuse
$ u"Blackout" Yes 70 EXPMm Yes 64 EXPM Yes 64 EXPM Yes 64 EXPM Yes 63 EXPM Yes 63 EXPM Yes 63 EXPM u"Blackout" $
uKylo Ren Yes 82 FXPMm Yes 76 FXPM Yes 76 FXPM Yes 76 FXPM Yes 76 FXPM Yes 76 FXPM Yes 76 FXPM uKylo Ren
First Order Test Pilot Yes 62 EXPMm Yes 58 EXPM Yes 58 EXPM Yes 58 EXPM Yes 58 EXPM Yes 58 EXPM Yes 58 EXPM First Order Test Pilot
u"Recoil" Yes 63 EXPMm Yes 59 EXPM Yes 59 EXPM Yes 59 EXPM Yes 58 EXPM Yes 58 EXPM Yes 58 EXPM u"Recoil"
u"Avenger" Yes 62 EXPMm Yes 58 EXPM Yes 58 EXPM Yes 58 EXPM Yes 57 EXPM Yes 57 EXPM Yes 57 EXPM u"Avenger"
Sienar-Jaemus Engineer Yes 56 XPMm Yes 52 XPM Yes 52 XPM Yes 52 XPM Yes 51 XPM Yes 51 XPM Yes 51 XPM Sienar-Jaemus Engineer
u"Rush" u"Rush"
T u"Duchess" No 42 EYBm Yes 42 EYBm Yes 42 EYBm Yes 42 EYBm Yes 42 EYBm Yes 42 EYBm Yes 42 EYBm Yes 42 EYBm u"Duchess" T
u"Countdown" No 44 EYBm Yes 44 EYBm Yes 44 EYBm Yes 44 EYBm Yes 44 EYBm Yes 44 EYBm Yes 44 EYBm Yes 44 EYBm u"Countdown"
u"Pure Sabacc" No 44 EYBm Yes 44 EYBm Yes 44 EYBm Yes 44 EYBm Yes 44 EYBm Yes 44 EYBm Yes 44 EYBm Yes 44 EYBm u"Pure Sabacc"
Black Squadron Scout No 38 EYBm Yes 38 EYBm Yes 38 EYBm Yes 38 EYBm Yes 38 EYBm Yes 38 EYBm Yes 38 EYBm Yes 38 EYBm Black Squadron Scout
Planetary Sentinel No 34 YBm Yes 34 YBm Yes 34 YBm Yes 34 YBm Yes 34 YBm Yes 34 YBm Yes 34 YBm Yes 34 YBm Planetary Sentinel
uVagabond uVagabond
U uCaptain Cardinal Yes 64 SXXCWWWm Yes 64 SXXCWWWm Yes 64 SXXCWWWm Yes 64 SXXCWWWm Yes 65 SXXCWWWm Yes 65 SXXCWWWm Yes 65 SXXCWWWm uCaptain Cardinal U
uMajor Stridan Yes 63 SXXCWWWm Yes 63 SXXCWWWm Yes 63 SXXCWWWm Yes 63 SXXCWWWm Yes 64 SXXCWWWm Yes 64 SXXCWWWm Yes 64 SXXCWWWm uMajor Stridan
uLieutenant Tavson Yes 62 SXXCWWWm Yes 62 SXXCWWWm Yes 62 SXXCWWWm Yes 62 SXXCWWWm Yes 64 SXXCWWWm Yes 64 SXXCWWWm Yes 64 SXXCWWWm uLieutenant Tavson
uLieutenant Dormitz Yes 60 SXXCWWWm Yes 60 SXXCWWWm Yes 70 SXXCWWWm Yes 70 SXXCWWWm Yes 70 SXXCWWWm Yes 70 SXXCWWWm Yes 70 SXXCWWWm uLieutenant Dormitz
Starkiller Base Pilot Yes 56 SXXCWWWm Yes 56 SXXCWWWm Yes 56 SXXCWWWm Yes 56 SXXCWWWm Yes 58 SXXCWWWm Yes 58 SXXCWWWm Yes 58 SXXCWWWm Starkiller Base Pilot
uPetty Officer Thanisson Yes 60 SXXCWWWm Yes 60 SXXCWWWm Yes 60 SXXCWWWm Yes 60 SXXCWWWm Yes 62 SXXCWWWm Yes 62 SXXCWWWm Yes 62